LOFFAY, P. Nástroje pro testování propustnosti sítě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Matoušek, Petr

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Ráb, Jaroslav

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 78769