HRUŠKOVSKÝ, A. Řízení teploty v místnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Mičulka, Lukáš

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Tříska, Vít

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 79301