KŘÍŽ, J. Simulace spolupráce agentů v prostředí Jason [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Král, Jiří

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Zbořil, František

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 79076