HOLUBEC, P. Systém pro monitoring síťových serverů a služeb [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Očenášek, Pavel

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Rychlý, Marek

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 79390