MÁCA, M. Pokročilé poznámky pro Android [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Kajan, Rudolf

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Šolony, Marek

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 79510