TRUNKÁT, J. Metody měření úspěšnosti dolování dat [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Bartík, Vladimír

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Zelený, Jan

Navrhovaná známka

eVSKP id 79457