ŽIGÁRDI, T. Filtrování textů extrahovaných z PDF, OCR nebo webu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Szőke, Igor

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Plchot, Oldřich

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 79605