BRABEC, L. Dynamická rekonfigurace hardwarových akcelerátorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Masařík, Karel

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Přikryl, Zdeněk

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 79443