FARON, J. Filtrování paketů v počítačových sítích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Kajan, Michal

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Kováčik, Michal

Navrhovaná známka

eVSKP id 79477