SEKERA, T. Měření vzdálenosti s použitím radaru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Maršík, Lukáš

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Herout, Adam

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 79238