TVRDOŇ, T. Zabezpečená komunikace pro zařízení typu smartphone [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Korček, Pavol

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Petrlík, Jiří

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 79207