MELICHAR, V. Přehrávač hudby (syntetizér) pomocí FITkitu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Vašíček, Zdeněk

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Minařík, Miloš

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 79439