KESSNER, F. Nástroj pro analýzu kooperativních her [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Hrubý, Martin

Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Kočí, Radek

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 79627