SCHOFFER, P. Nástroj pro klasifikaci síťových toků podle obsahu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Ryšavý, Ondřej

Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Ráb, Jaroslav

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 79641