HLAVNIČKA, I. Visualizace budov pomocí rozšířené reality pro platformu Android [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Láník, Aleš

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Kolář, Martin

Navrhovaná známka

eVSKP id 79643