GOLDMANN, T. Sledování hlídaného prostoru a detekce narušení bezpečnosti kamerovým systémem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Orság, Filip

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Drahanský, Martin

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 79408