PACNER, J. Zhodnocení metod pro synchronizaci času v řídicích systémech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Ryšavý, Ondřej

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Polčák, Libor

Navrhovaná známka
F

eVSKP id 79404