GAVLÍK, P. Webová aplikace pro vzdálené modelování a simulaci na bázi DEVS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Janoušek, Vladimír

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Peringer, Petr

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 79357