KALAI, M. Aplikace pro řešení firemních procesů v systému Android [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Smrčka, Aleš

Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Očenášek, Pavel

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 79545