LORENC, M. Generátor IPv6 tabulek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Matoušek, Jiří

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Bartoš, Václav

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 79438