VAVERKA, F. Návrh digitálních filtrů na GPU [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Polok, Lukáš

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Maršík, Lukáš

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 79348