ŠULEK, J. Detekce lidské ruky a jednotlivých prstů ve videosekvencích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Dluhoš, Ondřej

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Procházka, Boris

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 79045