KMEŤ, M. Inteligentní webový plánovač práce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Čermák, Martin

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Vrábel, Lukáš

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 78959