MÜLLEROVÁ, V. Game for Mobile Devices Using Sensors [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Láník, Aleš

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Bartoň, Radek

Navrhovaná známka

eVSKP id 79077