ŠOKA, M. Konstrukce zobecněného konečného automatu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Kaštil, Jan

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Košař, Vlastimil

Navrhovaná známka

eVSKP id 78527