SKOWRONEK, O. Kryptografické protokoly pro CrypTool [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Henzl, Martin

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Zelený, Jan

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 79025