NEJEDLÝ, J. Informační systém pro správu licencí software [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Burget, Radek

Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Masařík, Karel

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 78999