VASS, R. Robot pro Robotour 2012 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Rozman, Jaroslav

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Luža, Radim

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 78646