FIALA, J. Aplikace pro generování školních rozvrhů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Rozman, Jaroslav

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Horáček, Jan

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 78965