SCHMIED, J. Knihovna pro ovládání IP kamer [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Luža, Radim

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Rozman, Jaroslav

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 78951