MAREŠ, M. Grafický nástroj pro generování paketů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Puš, Viktor

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Bartoš, Václav

Navrhovaná známka

eVSKP id 78825