HRANICKÝ, R. Podvržená data v počítačových sítích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Polčák, Libor

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Veselý, Vladimír

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 78792