FIBICH, O. Sudoku Game Implementation as Portlet [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Kočí, Radek

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Zbořil, František

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 78746