ARLET, F. CAD systém pro 3D modelování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Kršek, Přemysl

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Chudý, Peter

Navrhovaná známka

eVSKP id 78994