SZABÓ, P. Zachování validity MS Exchange hlaviček na filtrujícím SMTP proxy-serveru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Richter, Jan

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Židek, Stanislav

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 78684