KRČMA, M. Akcelerace neuronových sítí v FPGA [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Kaštil, Jan

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Vašíček, Zdeněk

Navrhovaná známka

eVSKP id 78950