ŠVEC, T. Vyhodnocování důvěry nebo reputace na základě analýzy sociální sítě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Samek, Jan

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Malačka, Ondřej

Navrhovaná známka

eVSKP id 78618