ADAMČEK, A. Vyhledávání cesty ve vektorových datech projektu OpenStreetMap [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Váňa, Jan

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Procházka, Boris

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 79071