ŠMÍD, J. Optimalizace úspěšnosti vyrovnávací paměti pro měření síťových toků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Kořenek, Jan

Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Bartoš, Václav

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 78828