ŠIMEČEK, J. Meteostanice připojitelná k PC [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Bartoš, Pavel

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Šimek, Václav

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 78892