DOSTÁL, M. Zamaskování pohybujícího se objektu ve videu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Španěl, Michal

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Zahrádka, Jiří

Navrhovaná známka

eVSKP id 79078