FOUKAL, M. Algoritmy pro klasifikaci paketů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Puš, Viktor

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Kajan, Michal

Navrhovaná známka

eVSKP id 78812