SOKL, K. Využití Burrows-Wheelerovy transformace pro kompresi dat [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Košař, Vlastimil

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Tříska, Vít

Navrhovaná známka

eVSKP id 78701