NEČASOVÁ, G. Srovnávací výpočty algebraických rovnic [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Šátek, Václav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Kunovský, Jiří

Navrhovaná známka

eVSKP id 79130