KOTULIČ, P. Fyzikální simulátor pro hry typu SandBox [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Hrubý, Martin

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Peringer, Petr

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 79107