MACHALA, J. Nástroj pro urychlení vývoje aplikací v MS Visual Studiu 2010 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Jurnečka, Peter

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Barabas, Maroš

Navrhovaná známka

eVSKP id 79085