KOCMAN, R. Webová aplikace pro správu elektronické knihovny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Lengál, Ondřej

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Rogalewicz, Adam

Navrhovaná známka

eVSKP id 78721