BARTOVIČOVÁ, S. Automatizace v divadelní jevištní technologii [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Zemčík, Pavel

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Ševcovic, Jiří

Navrhovaná známka

eVSKP id 78544