OBOŘIL, R. Android vs Bada [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Žák, Pavel

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Bartoň, Radek

Navrhovaná známka

eVSKP id 78843