ZUKAL, M. Monitorovací program pro záznam provozu na sběrnici RS485 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Peringer, Petr

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Smrčka, Aleš

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 25243